• Er stabila byggpartner med över 30 år i branschen

PSAB – er byggpartner i Göteborg och Västsverige

PSAB är ett medelstort byggföretag som startade 1981.

Vi står för ett långsiktigt tänkande och har som motto nöjda kunder.

Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar, och för att klara av dem och uppnå högt ställda mål är motiverade medarbetare naturligtvis en förutsättning. PSAB har arbetsledning med hög kompetens och skickliga yrkesarbetare.

För att nå bästa resultat är en ständig uppföljning och utvärdering av utförda entreprenader en förutsättning. Detta ger oss också bra förutsättningar vid anbudsgivning på en konkurrensutsatt marknad.

Förutom att vi är specialiserade inom vissa områden, har vi kompetens att bygga det mesta.

Det långsiktiga tänkande som genomsyrar vår verksamhet avspeglas också i vår ekonomiska stabilitet. PSAB är ett mycket välskött företag och uppnår högsta betyg i kreditvärdighet (AAA).

Verksamhetspolicy

PSAB är ett medelstort byggföretag grundat 1981. Vi är specialiserade inom vissa områden men har kompetens att bygga det mesta.

I byggbranschen ställs vi hela tiden inför nya utmaningar. För att svara upp till dessa och dessutom uppnå våra mål inom kvalité-, miljö- och arbetsmiljö är våra motiverade medarbetare inte bara en förutsättning, utan en nödvändighet. PSAB har arbetsledning med hög kompetens och skickliga yrkesarbetare.

Vi står för ett långsiktigt tänkande. Vi vill vara våra kunders förstahandsval och vårt motto är nöjda, återkommande kunder. Vår paroll är: ”Tänk, tänk, tänk. Finish, finish, finish”.

Kvalitet för oss är att ha nöjda kunder. Det uppnår vi genom att:

–          Hålla priset, hålla tiden och inte lämna några spår efter oss, annat än ett gott resultat

–          Alltid vara tillgängliga och agera lösningsorienterat i kontakt med intressenter

–          Bygga långsiktiga relationer med kunder och partners

Ett sunt miljöarbete innebär för oss att:

–          Ta ansvar för det avfall som uppkommer till följd av vår verksamhet

–          I alla lägen försöka förhindra utsläpp och förorening

–          Hantera kemikalier enligt gällande föreskrifter

Vårt arbetsmiljöarbete bygger vi runt en arbetsplats med låg personalomsättning och utan incidenter, genom att:

–          Skapa en trygg arbetsmiljö som främjar hälsa och säkerhet

–          Ha en organisation som bryr sig om sina anställda och stimulerar till kreativitet och utveckling

–          Använda samråd och medverkan med våra anställda för att ständigt förbättra vår arbetsmiljö

Vi skall följa de lagar och andra krav som myndigheter och andra intressenter ställer på oss och arbeta med att ständigt förbättra vårt ledningssystem avseende miljö-, kvalitet och arbetsmiljö.

 

Västra Frölunda 2020-04-15
PROTECTIVE SYSTEM SVENSKA PRODUCTIONS AB
Johan Lilja
VD

Bland våra större kunder finns:

 • Alebyggen

 • Egnahemsbolaget

 • Ernst Rosén Byggnads AB

 • Familjebostäder i GBG AB

 • Förbo

 • Göteborgs Stads Bostads AB

 • HSB

 • Partillebo

 • Poseidon

 • Riksbyggen

 • Stena Fastigheter AB