• Er stabila byggpartner med över 30 år i branschen

Certifiering

PSAB är sedan 2016 certifierat enligt ISO9001, ISO14001 samt ISO45001. Det innebär bland annat att vi ständigt arbetar med att förbättra våra processer genom att anmäla avvikelser, tillbud/olyckor samt lämna förbättringsförslag i vår verksamhet.